За нас

Като местен клон на УАПФ, основната ни дейност е да публикуваме списък на производители и търговци на храни вписващи се в целите и хранителната философия на фондацията.

Можем също да предложим на заем копия на тримесечния журнал “Мъдростта в традициите ни за храната, земеделието и здравотворните изкуства” и сме отворени за предложения относно разширяване на дейноста ни, която е изцяло доброволческа и неплатена.

Print Friendly